lunes, 4 de agosto de 2008

Prou d'espanyolisació i catalanisació

Naix Independència ValencianaNaix Independència Valenciana, un blog d'encontre entre tots els independentistes valencians.

¡Vixca Valéncia lliure i sobirana!